Topmediationtwente.nl

Aan iedereen is gedacht, we zijn in goed gesprek.

Heb je een conflict en kom je er met elkaar niet uit?

 

Dan is de gang naar de Rechtbank snel gemaakt. Maar dit is wel een lange en vaak ook kostbare weg om te bewandelen. Misschien is mediation dan iets voor jou. Mediation is zeker aan te raden wanneer emotionele en relationele factoren een belangrijke rol spelen.

Bij echtscheidingen of arbeidsgeschillen hebben partijen er alle belang bij dat je na de oplossing van het conflict nog met elkaar overweg kunt. En de kans dat dit lukt wordt groter als je samen naar een oplossing zoekt.

Wij bemiddelen ook bij grote zakelijke conflicten

Het is tegenwoordig heel gebruikelijk in grote zakelijke conflicten juist voor mediation te kiezen. Een gang naar de rechter kost vaak meer tijd dan in een zakelijk conflict gewenst is. Maar om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen.

Als onafhankelijke derde bemiddelen wij bij het oplossen van jouw conflict

 

Bij mediation lossen partijen hun conflict zelf op via de bemiddeling van een onafhankelijke derde, de mediator. Ook als je al een procedure bent gestart bij de Rechtbank, kun je nog kiezen voor mediation. De gerechtelijke procedure wordt stilgelegd als jij voor mediation kiest.

Steeds vaker wordt mediation toegepast, op basis van vrijwilligheid. Het heeft ook flink wat voordelen boven een rechtszaak, want als het lukt is het meestal sneller en goedkoper. Bovendien zijn na afloop beide partijen het dan altijd eens met de beslissing: ze hebben die immers zelf genomen. Ook blijkt dat de verstandhouding tussen de conflictpartijen na mediation vaak beter is dan na een rechterlijke uitspraak. Zodra jij, de andere partij of de mediator aangeeft de mediation te willen stoppen of als je er toch niet samen uitkomt, zorgt de advocaat dat jouw zaak weer terechtkomt bij de behandelend rechter. Hij zet dan de gerechtelijke procedure voort.

De mediator bemiddelt

Dat betekent dat zij de gesprekken begeleidt op zo’n manier dat de partijen tot overeenstemming kunnen komen.

De mediator spreekt geen oordeel uit en bemoeit zich ook inhoudelijk niet met de zaak. Zij is onafhankelijk, en heeft geen persoonlijke of zakelijke relatie met een partij. Zij kijkt wel of de eventuele oplossing ook uitvoerbaar is.