Arbeid

Wat is arbeidsmediation?

Heb je een geschil met je werknemer of werkgever? Zit een medewerker thuis door een conflict op de werkvloer? Zijn er problemen tussen werknemers onderling waardoor het productieproces wordt beïnvloed? Heb je als werkgever een probleem met een werknemer waar jullie niet uit komen? Dit soort conflicten leidt tot veel stress en een gespannen werksfeer.

Dan kan arbeidsmediation een oplossing bieden. Arbeidsmediation is een vorm van conflictoplossing zonder rechter, maar met begeleiding van een onafhankelijke mediator. En daar kom ik dus in beeld. Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij jullie samen, onder begeleiding van mij, het arbeidsconflict oplossen. Ik ben dus geen rechter die een beslissing oplegt, maar ik ben een onafhankelijke en neutrale gespreksleider die samen met jullie op zoek gaat naar een oplossing of doorbreking van de impasse waarin jullie zitten.
Veel arbeidsgeschillen zijn geschikt om door middel van mediation op te lossen. Dit kan indien beide partijen tot mediation bereid zijn.

Mediation in arbeidsgeschillen is een effectief middel en voorkomt eindeloze en ook dure procedures. Mediation in arbeidsgeschillen kan ook bij uitstek worden ingezet ter voorkomen van een juridische procedure, waardoor jullie de blik weer naar de toekomst kunnen richten. Op die manier kan de vruchtbare samenwerking weer worden voortgezet, waar zowel werkgever als werknemer belang bij hebben.

Is een arbeidsgeschil geschikt voor mediation?

Veel arbeidsgeschillen zijn geschikt om door middel van mediation op te lossen. Dit kan indien beide partijen tot mediation bereid zijn.

Mediation is een geschikt middel als:

1. Jullie zelf invloed willen uitoefenen op het uiteindelijke resultaat zonder dat een rechter een beslissing moet geven;
2. Jullie bereid zijn serieus met de werkgever/werknemer in gesprek te gaan en zijn/haar standpunten aan te horen;
3. Jullie het belangrijk vinden dat de verhouding met de werkgever/werknemer (ook na een eventueel ontslag) normaal blijft of in elk geval op een zakelijke wijze kan worden afgesloten;
4. Je een eventueel vertrek van een werknemer goed wilt laten begeleiden, vormgeven en vastleggen zonder tussenkomst van de rechter

Geheimhouding

Alle gesprekken tijdens mediation zijn vertrouwelijk. Partijen tekenen in de mediationovereenkomst ook nadrukkelijk voor geheimhouding. Het is dan ook niet toegestaan om aan anderen mededelingen te doen over wat er precies gezegd en voorgesteld is tijdens de mediationbijeenkomsten.
Niet alleen voor de inhoudelijke gesprekken, maar ook voor de stukken die over en weer worden uitgewisseld geldt dat deze onder de geheimhouding vallen. Ook de mediatormoet zich, net als de partijen, houden aan de geheimhouding van stukken en gesprekken.
Mochten partijen met de mediator niet tot een oplossing komen en kiezen ze uiteindelijk (weer) voor de gang naar de rechter, ook dan mag de inhoud van de gesprekken niet naar buiten gebracht worden en niet worden verteld bij de Rechtbank.