Familie

Bij problemen in de familiesfeer loopt de communicatie meestal niet goed door emoties, onbegrip, wantrouwen en niet verwerkte relatieproblematiek. Onder begeleiding van een mediator kunnen deze emoties, onbegrip en wantrouwen worden omgezet in vertrouwen. Hierdoor wordt het eenvoudiger om open te staan en te luisteren naar elkaars belangen en de werkelijke problemen, zodat kan worden gewerkt aan een oplossing.

Wat is familie-mediation?

Mediation is een manier om samen conflicten in de familiesfeer op te lossen met behulp van bemiddeling van een onafhankelijke derde, de mediator. In familieconflicten zijn partijen echtgenoten of ex-echtgenoten, ouders of partners, meerderjarige of — in sommige gevallen — minderjarige kinderen. Als je als ouders een conflict hebt over bijvoorbeeld de vraag waar de kinderen gaan wonen of over de omgangsregeling met de kinderen, zijn jullie kinderen geen partij. Zij zijn echter wel degenen over wie het gaat. De kinderen hebben daarom ook het recht betrokken te worden bij de beslissingen over bijvoorbeeld de inhoud van een ouderschapsplan. Het is in eerste instantie aan de ouders om zo goed mogelijk te luisteren naar de wensen en verlangens van de kinderen.

Tijdens een mediation zitten we letterlijk met elkaar om de tafel. We bespreken samen alle aspecten en achtergronden van het conflict, en praten over de wederzijdse voorstellen om tot een oplossing te komen. Je kunt in alle soorten conflicten, waarvoor je ook een juridische procedure kunt starten, ook voor mediation kiezen. Denk aan conflicten over omgang met de kinderen, de hoofverblijfplaats van de kinderen, alimentatie voor de kinderen of ex-partner of een verdeling van jullie gezamenlijke bezittingen.

Tijdens mediation krijgt iedereen de gelegenheid om alles uit te spreken en uit te praten. Daarna gaan we samen de oplossing zoeken. Met name in familiezaken is het vaak van groot belang dat partijen zowel tijdens als na afloop van de mediation contact met elkaar kunnen blijven houden, of althans met elkaar kunnen praten over de kinderen. Het is voor een goede zorgregeling en verdere opvoeding en ontplooiing van kinderen belangrijk dat na een echtscheiding goed contact tussen de ouders blijft bestaan.

De volgende bijeenkomsten

Aan het eind van elke bijeenkomst vat de mediator de voortgang samen en maakt zij een afspraak voor een volgende bijeenkomst. Als alle belangen in kaart zijn gebracht, wordt gezamenlijk gezocht naar oplossingen die zoveel mogelijk tegemoet komen aan een ieders belangen. Soms liggen die in de sfeer van de onderlinge communicatie, en soms zijn het meer praktische oplossingen. De mediator toetst of de gevonden oplossingen haalbaar zijn. Daarna legt zij de afspraken schriftelijk vast in een vaststellingsovereenkomst. Deze vaststellingsovereenkomst kan eventueel worden bekrachtigd door de Rechtbank in een beschikking.

Indienen echtscheidingsverzoek

Als er sprake is van een echtscheiding, dan stel ik samen met jullie een echtscheidingsconvenant op en (indien van toepassing) een ouderschapsplan. Een mediator kan echter niet een echtscheidingsverzoek opstellen en indienen bij de Rechtbank. Dit moet gebeuren door een advocaat. Wanneer je kiest voor een mediationtraject bij mij, dan heeft dit voor jullie het grote voordeel dat ik naast mediator ook advocaat ben bij Topadvocaat te Enschede. Na afronding van de mediation kan één van de advocaten van TopAdvocaat voor jullie het echtscheidingsverzoek opstellen en indienen bij de Rechtbank en ook de inschrijving van de echtscheiding regelen in de registers van de Burgerlijke Stand. Als de mediation heeft plaatsgevonden bij mij kan het verzoekschrift voor jullie worden opgesteld tegen een gereduceerd tarief door een advocaat van TopAdvocaat. Je kunt hierover nader informatie ontvangen tijdens het intakegesprek.