Kosten

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Als je inkomen onder een bepaalde inkomensgrens valt kom je misschien in aanmerking voor een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand via de Raad voor Rechtsbijstand). Ik kan dat voor jullie aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Als je hiervoor in aanmerking komt dan wordt er een eigen bijdrage vastgesteld en die komt dan voor je eigen rekening. De andere kosten voldoet de Raad . Kom je hiervoor niet in aanmerking, dan betaalt je de het uurtarief. Voor eventuele vragen over een toevoeging kunt je kijken op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org (rechtsbijstand.nl) voor burgers.

In veel gevallen zal het inschakelen van een mediator goedkoper uitpakken. Allereerst kan er gebruik worden gemaakt van een gezamenlijke mediator die opkomt voor de belangen van beide partijen. Dit scheelt veel geld ten opzichte van een aparte advocaat voor elk van de partijen. Daarnaast zal het gebruik maken van een mediator in veel gevallen zorgen voor het versnellen van het proces. Ook dit zal zorgen voor lagere kosten.

Bij arbeidsgeschillen betaalt de werkgever vaak de kosten van de mediation.

In principe geldt het uitgangspunt dat de kosten van de mediation bij gelijke helft door beide partijen gedragen worden. Dat is ook logisch omdat de mediator nu juist een onafhankelijke bemiddelaar is die niet voor de ene of de andere partij optreedt. In de praktijk komt het geregeld voor dat er afwijkende afspraken worden gemaakt over de verdeling van de mediationkosten. Als er sprake is van een arbeidsgeschil is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten van de mediation betaald. Ik maak dan ook op voorhand duidelijke afspraken over de manier waarop de kosten van mediation verdeeld zullen worden.

Uurtarief

Als je niet in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand dan bestaan de kosten van de mediation bestaan uit het honorarium op basis van een uurtarief van € 180,00 ex BTW. Dit uurtarief is verschuldigd ongeacht het bereikte resultaat.
Houd er wel rekening mee dat het uurtarief van betrekking heeft op alle verrichtingen en werkzaamheden, dus ook op het bestuderen van documenten, het onderhouden van telefonisch contact met partijen en het maken van verslagen of een vaststellingsovereenkomst.